PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN (43 câu hỏi)

 1. Thưa Thầy, trong chữ bắt Ấn Tam Muội, Tam Muội có nghĩa là gì?
 2. Khi thở Pháp Luân Thường Chuyển, hít thở sáu hơi, lồng ngực khó thở, vậy đúng hay sai?
 3. Làm sao biết mình thở đúng, cần điều kiện gì?
 4. Khi làm Pháp Luân Thường Chuyển thì chú ý ở đâu (...bấm đọc tiếp)
 5. Làm Pháp Luân có phải dẫn điển không?
 6. Pháp Luân Thường Chuyển đúng mức, thời gian khoảng bao lâu?
 7. Pháp Luân ngồi nên làm 6 hay 12 cái?
 8. Tại sao Pháp Luân Thường Chuyển phải đầy bụng, đầy ngực, (...bấm đọc tiếp)
 9. Về Pháp Luân Thường Chuyển, làm thế nào chỉ hít (...bấm đọc tiếp)
 10. Thưa Thầy, Pháp Luân Thường Chuyển không xuống tới bụng, không đầy hơi, (...bấm đọc tiếp)
 11. Làm Pháp Luân Thường Chuyển, đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, nhưng (...bấm đọc tiếp)
 12. Những người mới tu ra lệnh "đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu" nhưng chưa làm được (...bấm đọc tiếp)
 13. Ông Tám dặn đừng có nghĩ thấp dưới rún, tôi sợ (...bấm đọc tiếp)
 14. Khi làm Pháp Luân Thường Chuyển, làm sao biết cái hơi mình dài hay ngắn? (...bấm đọc tiếp)
 15. Để rõ ràng hơn nữa, để nhận biết cái hơi mình nó dài, có thể căn cứ vào thời gian không?
 16. Thưa ông Tám, làm Pháp Luân mà không nhớ đếm?
 17. Khi làm Pháp Luân Thường Chuyển đầu có rung mạnh không?
 18. Trường hợp không ở trong tình trạng thiền, mình thở thường đó, có thể thở vào bụng được không?
 19. Trong ngày khi rảnh rỗi có nên làm Pháp Luân Thường Chuyển không?
 20. Thế nào là thở Pháp Luân Thường Chuyển bằng ý, và thế nào là thở bằng hơi thở?
 21. Xin ông Tám giải thích hơi hít vô và thở ra có ý nghĩa và tác dụng gì đối với bản thể?
 22. Ông Tám thường nói rằng, "còn trược thì hít hơi, nhẹ rồi thì hít điển". Xin cho biết thế nào là hít điển?
 23. Tại sao Pháp Luân Thường Chuyển thì Huệ Tâm Khai?
 24. Làm Pháp Luân Thường Chuyển ra mồ hôi thì tốt hay xấu?
 25. Thưa Thầy, tại sao có khi làm Pháp Luân Thường Chuyển thì ra mồ hôi, (...bấm đọc tiếp)
 26. Thưa Thầy, bản chất của mồ hôi là trược điển hay là cái gì khác?
 27. Làm Pháp Luân Thường Chuyển thấy dường như lỗ chơn lông (...bấm đọc tiếp)
 28. Thỉnh thoảng Pháp Luân Thường Chuyển thấy đau trên đầu?
 29. Lúc làm Pháp Luân thở ra hơi đau nhói ở bụng dưới, (...bấm đọc tiếp)
 30. Thưa ông Tám, con thở Pháp Luân sao mà đường xương sống con nó nóng ran (...bấm đọc tiếp)
 31. Sau khi hít mạnh Pháp Luân Thường Chuyển thì cơ thể phát nóng rần, cặp mắt giựt mạnh, (...bấm đọc tiếp)
 32. Cái dòng điển ở đường mạch Đốc rút thẳng lên có trường hợp mát và ấm, vậy hai cái khác nhau thế nào?
 33. Đương lúc làm Pháp Luân, đương ngồi như vậy nó lắc cả người, đang lúc tỉnh chứ không là mê, có sao không?
 34. Thưa ông Tám, tại sao con thở Pháp Luân tim con nó đập mạnh?
 35. Lúc Soi Hồn và Pháp Luân, đàm nó cứ kéo lên nó bắt ho, làm sao hết?
 36. Đang lúc làm Pháp Luân sao nước miếng nó ra nhiều quá, trong lúc đương thở nó bắt nuốt, hơi thở không liên tục?
 37. Khi ngồi thiền, con Soi Hồn vừa 15 phút, nhưng thở Pháp Luân Thường Chuyển (...bấm đọc tiếp)
 38. Khi làm Pháp Luân Thường Chuyển mà thấy khí điển ra vô nơi đỉnh đầu (...bấm đọc tiếp)
 39. Trong lúc làm Pháp Luân Thường Chuyển con được mê đi, sau khi tỉnh lại (...bấm đọc tiếp)
 40. Sao hít một hay vài cái Pháp Luân đã mê?
 41. Thí dụ luân xa mình đã mở rồi, thì tới lúc nào tự động nó đi, khỏi làm Pháp Luân nữa?
 42. Sao Pháp Luân thấy bộ đầu sáng chói?
 43. Tôi có hai lần đạt được cái trạng thái sung sướng lạ lùng lắm, không biết đó là sao?

[01] [02] [03] [04]